Bērnu futbola klubs "Varonis"

Jau no 2. septembra atsākam treniņus.


Treniņu saraksts bērniem dzimušiem 2006.–2008. gadā:

Pirmdiena: 16:30 – 18:00
Trešdiena: 16:30 – 17:45
Piektdiena: 16:30 – 17:45
Svētdiena: 10:00 – 11:00 vingrošanas


Treniņu saraksts bērniem dzimušiem 2010.–2012. gadā:

Trešdiena: 18:00 – 19:00
Piektdiena: 18:00 – 19:00
Svētdiena: 11:00 – 12:00 vingrošanas


Vingrošanas nodarbības.

Cienijamiе vecāki, 02.10.2016 notiks pirma vingrošanas nodarbība. Nodarbību laiki:
bērniem dzimušiem 2005.-2008. gadā no 10:00 līdz 11:00 (papildnodarbības).
Bērniem dzimušiem 2010.-2012. gadā no 11:00 līdz 12:00 (pirmdienas nodarbības vietā).
Vingrošanas nodarbības notiks Rīgas Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolā, Hipokrāta iela 27. Ieja atrodās starp Rīgas 89. vidusskolu un Mežciema pamatskolu.

Precīzāka bērnu sadale vecuma grupās tiks veikta sezonas laikā vadoties pēc grupu noslogojuma.

Futbola klubs "Varonis" aicina bērnus, kas dzimuši 2005.-2012. gados, uz futbola nodarbībām.

Trenēšanās process iekļauj:

  1. Vispārējo fizisko sagatavošanu:
    koordinācijas, ātruma, spēka, izturības, lokanības vingrinājumus;
  2. Speciālo (futbola) sagatavošanu:
    futbola tehnikas apmācību un pilnveidošanu;
  3. Psiholoģisko sagatavošanu: uzmanības koncentrēšanas, iztēles, motivācijas, pārliecinātības sevī attīstību;
  4. Sociālo iemaņu attīstību:
    dalības grupā, komunikācijas, paškontroles, komandas darba pilnveidošanu.

Nodarbības notiek bilingvāli ar individuālu pieeju katram audzēknim.