Bērnu futbola klubs "Varonis"

Jau no 2. septembra atsākam treniņus.


Treniņu saraksts bērniem dzimušiem 2006.–2008. gadā:

Pirmdiena: 16:30 – 17:45
Trešdiena: 16:30 – 17:45
Piektdiena: 16:30 – 17:45


Treniņu saraksts bērniem dzimušiem 2010.–2012. gadā:

Pirmdiena: 18:00 – 19:00
Trešdiena: 18:00 – 19:00
Piektdiena: 18:00 – 19:00


Divu menešu laikā planojam sakt arī nodarbības akrobatikā, kuri notiks svetdienās no rītiem.

Precīzāka bērnu sadale vecuma grupās tiks veikta sezonas laikā vadoties pēc grupu noslogojuma.

Futbola klubs "Varonis" aicina bērnus, kas dzimuši 2005.-2012. gados, uz futbola nodarbībām.

Trenēšanās process iekļauj:

  1. Vispārējo fizisko sagatavošanu:
    koordinācijas, ātruma, spēka, izturības, lokanības vingrinājumus;
  2. Speciālo (futbola) sagatavošanu:
    futbola tehnikas apmācību un pilnveidošanu;
  3. Psiholoģisko sagatavošanu: uzmanības koncentrēšanas, iztēles, motivācijas, pārliecinātības sevī attīstību;
  4. Sociālo iemaņu attīstību:
    dalības grupā, komunikācijas, paškontroles, komandas darba pilnveidošanu.

Nodarbības notiek bilingvāli ar individuālu pieeju katram audzēknim.